Huisregels

Om een zo goed mogelijke behandelrelatie met onze cliënten te bereiken, vragen wij uw medewerking met betrekking tot de volgende punten:

ALGEMEEN

 • Om een voor beide partijen voorspelbare situatie te kunnen creëren, is het van groot belang dat u onze praktijk regelmatig bezoekt; in de regel adviseren wij kinderen én volwassenen om minimaal twee keer per jaar een periodiek preventief onderzoek uit te laten voeren; in overleg met u kan deze frequentie individueel verhoogd of verlaagd worden(wanneer dit verantwoord is). Bij het niet regelmatig verschijnen voor de controles, kunnen en willen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor de gezondheid van uw mond.
 • Om uw gebit zo lang mogelijk in goede staat te houden én om ons optimale werkomstandigheden te bieden, verlangen wij van u een goede mondhygiëne; wij zullen er alles aan doen om u hierbij zo goed mogelijk te begeleiden.
 • Voorafgaand aan de geplande behandeling(en) kunt u om een begroting vragen.
 • Voor vragen over de eventuele vergoeding van bepaalde verrichtingen kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar om voor u een inschatting te maken van het deel van de kosten dat voor uw eigen rekening zal zijn.
 • Wij werken uitsluitend volgens afspraak! Langskomen zonder van tevoren telefonisch contact geeft geen garantie op directe behandeling!
 • Bij een intake of periodieke controle zullen wij de mond inspecteren op tandheelkundige afwijkingen en ziekten. Wij zullen u daarna, wanneer nodig, een behandelplan aanbieden om deze afwijkingen en ziekten te kunnen behandelen, waarvoor u dan over het algemeen een aparte afspraak dient te maken.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor het zoekraken van uw persoonlijke eigendommen in onze praktijk. U dient ten allen tijde zelf zorg te dragen dat u deze niet kwijt raakt.

AFSPRAKEN

 • Meldt u zich s.v.p. 5 minuten vóór aanvang van uw afspraak aan de balie. Wanneer u van tevoren of tijdens de reis naar onze praktijken al weet dat u te laat zult arriveren, belt u dan aub even met de betreffende locatie, zodat bekeken kan worden of u alsnog geholpen kan worden zonder dat andere cliënten hier teveel hinder van ondervinden, of dat het noodzakelijk is om een andere afspraak te maken.
 • Bent u verhinderd, laat dit dan zo snel mogelijk aan ons weten zodat wij de voor u gereserveerde tijd aan iemand anders kunnen aanbieden.
 • Het kan in een enkel geval voorkomen dat u iets later wordt geholpen dan de door u afgesproken tijd. Wij proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen, maar omdat wij met mensen werken kan een behandeling in alle gevallen iets uitlopen. Wanneer u 15 minuten na de door u afgesproken tijd nog niet naar binnen bent geroepen, meldt u zich dan aub even bij de balie.
 • Voor afspraken die minimaal 1 werkdag (24 uur) van tevoren geannuleerd zijn, worden de praktijkkosten voor de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.
 • Het heeft onze voorkeur als annuleringen of verzoeken om een afspraak te verzetten telefonisch worden doorgegeven, zodat er meteen een nieuwe afspraak ingepland kan worden.
 • De kosten die in rekening gebracht worden bij niet tijdig annuleren, bestaan uit de praktijkkosten die doorlopen gedurende de voor u gereserveerde tijd; deze kosten worden niet vergoed door uw eventuele aanvullende tandartsverzekering.
 • Indien u aan ons uw mailadres heeft doorgegeven, ontvangt u na het maken van de afspraak een geautomatiseerde bevestiging per mail en in de week voorafgaand aan uw afspraak nogmaals een geautomatiseerde afspraakherinnering per mail.
 • Het niet ontvangen van een afspraakherinnering per mail betekent niet dat uw afspraak geen doorgang vindt; neemt u bij twijfel contact met ons op. De herinneringen per email aan afspraken en/of oproepen voor de periodieke controles zijn puur een ondersteunende service. Het betekent niet dat wanneer u niet verschijnt op een gemaakte afspraak waar u geen email voor hebt ontvangen, dat dit u ontslaat van de verplichting om op uw afspraak te verschijnen. Wij adviseren u altijd om uw afspraak ook in uw agenda en/of telefoon te zetten en ook bij de balie altijd om een afspraken kaartje te vragen.
 • Wanneer u een pijnklacht heeft, belt u dan svp zo snel mogelijk , maar in elk geval voor 10 uur ’s ochtends naar de praktijk, zodat wij u nog een afspraak op dezelfde dag kunnen garanderen. Wanneer u later naar de praktijk belt, kan het zo zijn dat u niet meer op dezelfde dag terecht kunt. Wij werken met van tevoren gereserveerde pijnblokken, dus kunnen wij in geval van pijnklachten minder of geen rekening houden met uw school en/of werk tijden of andere afspraken.