Facturen & Tarieven

PAYT

Wij begrijpen dat patiënten hun zorgverlener kiezen op basis van vertrouwen. Persoonlijk contact is hierin onmisbaar. Daarom versturen wij onze rekeningen voor behandelingen direct vanuit onze eigen praktijk. Hier gebruiken we de software van Payt voor. De software maakt het voor u mogelijk om uw rekeningen terug te vinden in een persoonlijke online omgeving (hier heeft u geen account voor nodig), eenvoudig uw rekeningen met iDEAL te betalen en te communiceren met de praktijk wanneer u vragen heeft over uw rekening of een betalingsregeling wilt treffen.

Vergoeding van uw zorgverzekeraar

Op de rekening die u van ons ontvangt staat duidelijk aangegeven welk bedrag vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Dit is afhankelijk van uw leeftijd, type behandeling en de voorwaarden van uw verzekeraar. Heeft u een vraag over de vergoeding van uw zorgverzekeraar? Neem dan direct contact op met uw eigen verzekeraar.

De werkwijze van onze praktijk

De standaard werkwijze van onze praktijk is dat wij uw behandeling eerst indienen bij uw verzekeraar. Het deel dat niet door uw verzekeraar wordt vergoed brengen we vervolgens bij u in rekening. U heeft vervolgens 14 dagen om de rekening te voldoen. Dat kan u doen door gebruik te maken van de digitale betalingsmogelijkheden, zoals iDEAL. Hebben wij nog geen of een oud e-mailadres van u, maar wilt u wel graag uw rekeningen via de mail ontvangen? Geef uw e-mailadres dan z.s.m. aan ons door.

Veilig digitaal

Al uw persoonlijke gegevens staan in een streng beveiligde omgeving. De software van Payt is gecertificeerd (NEN7510), waardoor u er op kunt vertrouwen dat Payt adequaat en veilig omgaat met uw gegevens.

Meer informatie over uw rekening, uw online omgeving of over Payt? Bekijk dan de pagina speciaal voor patiënten of neem rechtstreeks contact met ons op.

BETALINGSVOORWAARDEN PAYT:
De praktijk verstuurt en incasseert zelf de rekeningen voor de zorg die u bij ons heeft gehad. Wij voldoen hierbij uiteraard aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
Voor de betalingsvoorwaarden sluiten wij aan bij de algemene betalingsvoorwaarden voor tandheelkundige zorg in Nederland. Deze kunt u vinden op de website van de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde) Wat zijn de belangrijkste betalingsvoorwaarden van uw rekening bij ons? Wij mogen, als dit mogelijk is, uw rekening declareren bij uw zorgverzekeraar. U ziet een eventuele vergoeding van de behandeling altijd terug op de rekening. Als u niet wilt dat wij uw rekening bij uw zorgverzekeraar indienen, dient u dit duidelijk en voorafgaand aan de behandeling aan te geven bij de praktijk.
Wij verwachten dat u de rekening betaalt vóór de vervaldatum zoals vermeld op de rekening. Als u de rekening niet voor de vervaldatum heeft betaald, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Mocht u onverhoopt de kosteloze herinnering onbeantwoord laten maken we voor een buitengerechtelijk incassotraject gebruik van Payt debiteurenbeheer. Daarbij zullen ook wettelijke rente en incassokosten in rekening worden gebracht. We streven ernaar om de kosten van de zorg zo laag mogelijk te houden. Voorkom verhogingen door tijdig te betalen en maak zoveel mogelijk gebruik van de digitale mogelijkheden die wij u daarbij bieden zoals online betalen via iDeal. Zorg ook dat wij altijd beschikken over uw actuele persoons- en verzekeringsgegevens. Dat voorkomt onnodige vertragingen, kosten en administratieve werkzaamheden.
Voor vragen over uw rekeningen verzoeken wij u zoveel mogelijk gebruik te maken van digitale hulpmiddelen. U kunt daarvoor reageren per e-mail op uw factuur door te kiezen voor e-mail beantwoorden of gebruik te maken van ons factuurportaal. We zullen u dan zo spoedig mogelijk een antwoord geven.

Tarieven

Wij hanteren vaste tarieven die door de overheid (NZa) zijn gereguleerd en vastgesteld. Deze kunt u vinden onder deze link:

Heeft u een uitgebreide behandeling nodig? Dan maken wij graag vooraf een begroting. Nadat wij het behandelplan met u hebben besproken, krijgt u deze begroting op papier van ons mee. U weet dus altijd vooraf waar u aan toe bent.

De tarieven zeggen niets over de mate van vergoeding van uw verzekeraar. Wij zullen daarom alle behandelingen boven €250 euro indien gewenst voor u begroten. U kunt dan zelf bij uw verzekeraar nagaan welk deel van de kosten wordt gedekt.

In de tarievenlijst  kunt u bekijken wat dit voor u betekent. Voor vragen of informatie omtrent de tarieven kunt u contact met ons opnemen.

Facturen

Ons team zet zich dagelijks met veel plezier in om u van de best mogelijke tandheelkundige zorg te voorzien. Om ervoor te zorgen dat wij hier zo veel mogelijk tijd aan kunnen besteden, hebben we de facturatie uitbesteed aan PAYT. Zij versturen en innen namens ons de nota’s. Indien uw e-mailadres en 06-nummer bij ons bekend zijn, ontvangt u de factuur per e-mail. Deze kunt u eenvoudig betalen via iDEAL. U kunt PAYT ook telefonisch bereiken op 085 002 1960.

De onderstaande tarieven gelden vanaf 1 januari 2024.

Hoofdstuk I – Consultatie en diagnostiek (C-codes)

CodeOmschrijvingTarief 
 a. Consulten 
C001Consult ten behoeve van een intake€53,50
C002Consult voor een periodieke controle€26,75
C003Consult, niet zijnde periodieke controle€26,75
b. Diagnostisch onderzoek
C010Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen€26,75
C011Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion€126,72
C012Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan€126,72
C013*Studiemodellen€35,20
C014Pocketregistratie€42,24
C015Parodontiumregistratie€84,48
C016*Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling€211,20
 c. Diversen 
C020Mondzorg aan huis€21,12
C021Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren)€29,57
C022Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje€14,08

Hoofdstuk II – Maken en/of beoordelen foto’s (X-codes)

CodeOmschrijvingTarief 
X10Maken en beoordelen kleine röntgenfoto€19,71
X11Beoordelen kleine röntgenfoto€14,78
X21Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto€84,48
X22Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak€84,48
X23Beoordelen kaakoverzichtsfoto€30,98
X24Maken en beoordelen schedelfoto€38,02
X34Beoordelen schedelfoto€28,16
X25Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto€239,36
X26Beoordelen meerdimensionale kaakfoto€70,40

Hoofdstuk III – Preventieve mondzorg (M-codes)

CodeOmschrijvingTarief 
M01Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten€15,78
M02Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten€15,78
M03Gebitsreiniging, per vijf minuten€15,78
M05Niet restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit€31,68
M32*/**Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek€21,12
M30Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament€7,04
M40Fluoridebehandeling€17,60
M61*Mondbeschermer of fluoridekap€31,68
M80*Behandeling van witte vlekken, eerste element€61,25
M81*Behandeling van witte vlekken, volgend element€33,79

Hoofdstuk IV – Verdoving (A-codes)

CodeOmschrijvingTarief 
A10Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving€17,60
A15Oppervlakte verdoving€9,15
A20Behandeling onder algehele anesthesie of sedatieKostprijs
A30Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie€56,32

Hoofdstuk V – Verdoving door middel van een roesje (B-codes)

CodeOmschrijvingTarief 
B10Introductie roesje (lachgassedatie)€35,20
B11Toediening roesje (lachgassedatie)€35,20
B12Overheadkosten roesje (lachgassedatie)€44,48

Hoofdstuk VI – Vullingen (V-codes)

CodeOmschrijvingTarief 
a. Vullingen en volledig vormherstel tand of kies
V71Eénvlaksvulling amalgaam€29,57
V72Tweevlaksvulling amalgaam€47,17
V73Drievlaksvulling amalgaam€61,25
V74Meervlaksvulling amalgaam€89,41
V81Eénvlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer€43,65
V82Tweevlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer€61,25
V83Drievlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer€75,33
V84Meervlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer€99,97
V91Eénvlaksvulling composiet€56,32
V92Tweevlaksvulling composiet€73,92
V93Drievlaksvulling composiet€88,00
V94Meervlaksvulling composiet€112,64
V95Volledig vormherstel tand of kies met composiet (herstel anatomische kroon)€176,00
b. Stiften
V80Aanbrengen eerste wortelkanaalstift€40,83
V85Aanbrengen van elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element€26,75
c. Diversen
V15Aanbrengen schildje van tandkleurig plastic materiaal (facing)€84,48
V30Aanbrengen van fissuurlak eerste element (sealen)€31,68
V35Aanbrengen van fissuurlak (sealen) ieder volgend element in dezelfde zitting€17,60
V40Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen€7,04

Hoofdstuk VII – Wortelkanaalbehandelingen (E-codes)

CodeOmschrijvingTarief 
 a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning 
E02Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult€49,28
E03Consult na tandheelkundig ongeval€38,72
   
 b. Wortelkanaalbehandeling 
 Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit 
E60*Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel€56,32
   
 Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd
E04Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten€58,12
E13Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal€126,72
E14Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen€183,04
E16Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen€239,36
E17Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen€295,68
E85Elektronische lengtebepaling€17,60
E19Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting€21,12
E66Wortelkanaalbehandeling van melkelement€56,32
   
 Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen Alleen te declareren bij DETI-score B en klasse II of III van de Classificatie.  
E51Verwijderen van kroon of brug€42,24
E52Moeilijke wortelkanaalopening€35,20
E53Verwijderen van wortelstift€49,28
E54Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal€35,20
E55Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal€35,20
E56*Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel€49,28
E57Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie€35,20
   
 Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt 
E61Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting€98,56
E62Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting€63,36
E63*Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal€52,80
E64Afsluiting van open wortelpunt€56,32
   
 Initiële wortelkanaalbehandeling 
E77Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal€70,40
E78Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal€35,20
   
 Bleken 
E90Inwendig bleken, eerste zitting€56,32
E95Inwendig bleken, elke volgende zitting€21,12
E97*Uitwendig bleken per kaak€88,00
   
 Behandeling trauma-element 
E40Directe pulpa-overkapping€35,20
E42Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval€14,08
E43*Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval€28,16
E44Verwijderen spalk, per element€7,04
   
 Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen 
E31Snij-/hoektand€140,80
E32Premolaar€197,12
E33Molaar€253,44
E34*Aanbrengen retrograde vulling€28,16
E36*Het trekken van een element met re-implantatie€98,56
E37Kijkoperatie€84,48
   
Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen
E88Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen€70,40
 Gebruik operatiemicroscoop 
E86Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling€95,04
   
 Gebruiksklaar maken praktijkruimte 
E87Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling€70,40

Hoofdstuk VIII – Kronen en bruggen (R-codes)

CodeOmschrijvingTarief 
 a. Inlays en kronen 
R08*Eénvlaks composiet inlay€84,48
R09*Tweevlaks composiet inlay€161,92
R10*Drievlaks composiet inlay€211,20
R11*Eénvlaksinlay€126,72
R12*Tweevlaksinlay€197,12
R13*Drievlaksinlay€281,60
R14Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties€35,20
R24*Kroon op natuurlijk element€309,76
R34*Kroon op implantaat€281,60
R29*Confectiekroon€63,36
R31Opbouw plastisch materiaal€70,40
R32*Gegoten opbouw, indirecte methode€70,40
R33*Gegoten opbouw, directe methode€140,80
   
 b. Brugwerk 
R40*Eerste brugtussendeel€211,20
R45*Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel€105,60
R49Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen€176,00
R50*Metalen fixatiekap met afdruk€35,20
R55*Gipsslot met extra afdruk€35,20
R60*Plakbrug zonder preparatie€140,80
R61*Plakbrug met preparatie€211,20
R65Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel€49,28
R66Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee€28,16
   
 c. Restauraties diversen 
R67*Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon€30,27
R70Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker€77,44
R71*Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond€77,44
R74*Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties€28,16
R75*Opnieuw vastzetten plakbrug€70,40
R76Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon€35,20
R77Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element€35,20
R91*Wortelkap met stift€176,00
R92Passen restauratieve proefopstelling in de mond€95,04
   
 d. Schildje van keramiek of kunststof 
R78*Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie€84,48
R79*Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie€140,80
   
 e. Temporaire voorzieningen 
R80*Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies€35,20
R85*Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies€14,08
R90*Gedeeltelijk voltooid werk

Hoofdstuk IX – Behandelingen kauwstelsel (G-codes)

CodeOmschrijvingTarief 
 a. Pijn en bewegingsstoornissen (Orofaciale Pijn en Disfunctie, OPD) 
 Onderzoek/diagnostiek bij OPD 
G21Functieonderzoek kauwstelsel€126,72
G22Verlengd onderzoek OPD€253,44
G23Spieractiviteitsmeting en registratie€112,64
   
 Therapie bij OPD A (niet-complex) of OPD B (complex), na tenminste functieonderzoek kauwstelsel (G21)
G41Consult OPD-therapie A (niet-complex)€73,92
G62*Stabilisatieopbeetplaat€190,08
G47Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A€84,48
   
 Therapie bij OPD B (complex). Onderstaande verrichtingen zijn uitsluitend te declareren nadat een Verlengd onderzoek OPD (G22) heeft plaatsgevonden en de OPD als complex is aangemerkt.  
G43Consult OPD-therapie B (complex)€142,21
G44*Therapeutische injectie€77,44
G46*Consult voor instructie apparatuur (eenmalig)€56,32
G48Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B€140,80
   
 b. Beetregistraties 
G10Niet-standaard beetregistratie€105,60
   
 Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen volgend op G10 
G11Scharnierasbepaling€105,60
G12Centrale relatiebepaling€98,56
G13Protrale/laterale bepalingen€70,40
G14Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie€633,61
G16Therapeutische positiebepaling€35,20
G20Beetregistratie intra-oraal€70,40
   
 Diversen 
G09Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur €38,02
G15Toeslag voor het behouden van beethoogte€35,20
G65*Indirect planmatig inslijpen€387,21
G75Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak€70,40
G68*Reparatie stabilisatieopbeetplaat of beetbeschermingsplaat€56,32
G69*Beetbeschermingsplaat€77,44
G33*Aanbrengen front/hoektandgeleiding€70,40
   
 c. Snurk- en slaapstoornisbeugel 
G71*Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)€352,01
G72Controlebezoek MRA€35,20
G73*Reparatie MRA met afdruk€56,32
d. Myofunctionele apparatuur
G74*Plaatsen van myofunctionele apparatuur€95,04
G76*Consult myofunctionele therapie€26,75

Hoofdstuk X – Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H-codes)

CodeOmschrijvingTarief 
 a. Onderdeel A 
H11Trekken tand of kies€52,80
H16Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant€39,42
H21Kosten hechtmateriaal€7,36
H26Hechten weke delen€77,44
H50Terugzetten tand of kies, eerste element€70,40
H55Terugzetten tand of kies, volgend element in dezelfde zitting€21,12
   
 b. Onderdeel B 
H90Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B€70,40
H33Hemisectie van een molaar€84,48
H34Vrijleggen ingesloten tand of kies ter bevordering van de doorbraak€84,48
H35Moeizaam trekken tand of kies met behulp van chirurgie€84,48
H36Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor een autotransplantaat behandeling€77,44
H37*Onderzoek ten behoeve van de uitvoering voor een autotransplantaat behandeling€119,68
H38Uitvoeren eerste autotransplantaat€353,09
H39Uitvoeren volgende autotransplantaat, in dezelfde zitting€139,39
H40Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak€63,36
H41Verwijderen van het lipbandje of tongriempje€42,24
   
 Wortelpuntoperatie per tandwortel 
H42Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting€84,48
H43Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting€112,64
H44Primaire antrumsluiting€77,44
H59Behandeling kaakbreuk, per kaak€98,56
   
 Cyste-operatie 
H60Marsupialisatie€98,56
H65Primaire sluiting€190,08
   
 Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen
H70Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak€98,56
H75Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak€190,08
H80Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak€133,76
H85Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak€225,28

Hoofdstuk XI – Kunstgebitten (P-codes)

CodeOmschrijvingTarief 
a. Gedeeltelijk kunstgebit
P001*Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, per kaak€105,60
P002*Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen, per kaak€211,20
P003*Frame kunstgebit, 1-4 elementen, per kaak€288,64
P004*Frame kunstgebit, 5-13 elementen, per kaak€394,25
b. Volledig kunstgebit
P020*Volledig kunstgebit bovenkaak€211,20
P021*Volledig kunstgebit onderkaak€281,60
P022*Volledig kunstgebit boven- en onderkaak€457,61
P023*Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak€140,80
c. Toeslagen
P040Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit€76,03
P041Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€35,20
P042Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur€70,40
P043Toeslag voor frontopstelling en/of beetbepaling in aparte zitting€42,24
P044Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak€95,04
P045Toeslag immediaat kunstgebit€17,60
P046Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit€56,32
P047Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€21,12
P048Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls€105,60
P049Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling€70,40
d. Aanpassingen bestaand kunstgebit
P060Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak€49,28
P061Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak€49,28
P062*Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak€99,27
P063*Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak€99,97
P064*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak€86,59
P065*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak€90,11
P066*Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak€197,12
P067Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit€35,20
P068*Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak€21,12
P069*Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak€56,32
P070*Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak€21,12
P071*Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak€56,32
P072*Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak€56,32

Hoofdstuk XII – Tandvleesbehandelingen (T-codes)

CodeOmschrijvingTarief 
 a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen 
T012Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus€204,16
T021Grondig reinigen wortel, complex€38,02
T022Grondig reinigen wortel, standaard€28,16
T032Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus €126,72
T033Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling €77,44
T042Consult parodontale nazorg€107,01
T043Uitgebreid consult parodontale nazorg€142,21
T044Complex consult parodontale nazorg€189,38
   
 Parodontale chirurgie 
T070Flapoperatie tussen twee elementen€228,80
T071Flapoperatie per sextant (één zesde deel)€352,01
T072Flapoperatie uitgebreid per sextant (één zesde deel)€422,41
T073Directe postoperatieve zorg, eerste zitting €70,40
T074Directe postoperatieve zorg, volgende zitting €189,38
T076Tuber- of retromolaarplastiek€88,00
   
 b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a) 
 Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a 
T101Tuber- of retromolaarplastiek €123,20
T102Tandvleescorrectie, één element €66,88
T103Tandvleescorrectie, bij twee t/m zes elementen€176,00
   
 Toepassen van regeneratietechniek
T111*Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) €422,41
T112*Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element €140,80
T113Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal€228,80
   
 Parodontale kroonverlengingsprocedure 
T121Kroonverlenging, één element€228,80
T122Kroonverlenging, bij twee t/m zes elementen€422,41
   
Mucogingivale chirurgie
T141Tandvleestransplantaat €133,76
T142*Recessie bedekking met verplaatste lap €422,41
 Directe postoperatieve zorg 
T151Directe postoperatieve zorg, eerste zitting €70,40
T152Directe postoperatieve zorg, volgende zitting €189,38
   
 Diversen 
T161**Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling €49,28
T162Behandeling tandvleesabces €95,04
T163*Toepassing lokaal medicament €76,03
T164*(Draad)Spalk €28,16
T165Uitgebreide voedingsanalyse €70,40

Hoofdstuk XIII – Implantaten (J-codes)

CodeOmschrijvingTarief 
J001Overheadkosten implantaten en peri-implantitis chirurgie €213,70
J002Overheadkosten pre-implantologische chirurgie €120,94
   
 a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning 
J010Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor de implantologische behandeling€78,06
J011*Onderzoek ten behoeve van de uitvoering van de implantologische behandeling€120,09
J012*Proefopstelling implantologie, 1-4 elementen€90,07
J013*Proefopstelling implantologie 5 of meer elementen€180,13
J014Implantaatpositionering op grond van CT-scan€54,04
   
 b. Technieken voor het vergroten van het botvolume in een aparte zitting voorafgaand aan implanteren 
J020*Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, eerste kaakhelft€288,21
J021*Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, tweede kaakhelft binnen een termijn van drie maanden€180,13
J022*Kaakverbreding en/of verhoging in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, per kaak€174,13
   
 c. Technieken voor het vergroten van het botvolume in dezelfde zitting als het implanteren 
J030*Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant, tijdens het implanteren€102,07
J031*Ophoging bodem bijholte, tijdens het implanteren€156,11
J032*Ophoging bodem bijholte orthograad, tijdens het implanteren€72,05
   
 d. Implantologische chirurgie  
J040Plaatsen eerste implantaat, per kaak€275,00
J041Plaatsen volgend implantaat in dezelfde kaak€113,48
J042*Plaatsen eerste tandvleesvormer€90,07
J043*Plaatsen volgende tandvleesvormer€42,63
J044Verwijderen implantaat€39,63
J045Moeizaam verwijderen implantaat€198,14
J046Vervangen eerste implantaat€274,40
J047Vervangen volgend implantaat€113,48
J048Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant€209,55
J049Plaatsen van twee implantaten in de tandeloze onderkaak voor een klikgebit€611,85
   
 e. Diversen 
J050Toeslag voor de kosten van boren voor eenmalig gebruik en/of inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruikKostprijs
J051*Aanbrengen botvervangers in extractie wond€24,02
J052Prepareren donorplaats€162,12
J053Toeslag esthetische zone, per kaakhelft€81,06
J054Bindweefseltransplantaat per donorplaats€126,09
J055Verkrijgen en verwerken van bloed tot regeneratief biomateriaal middels een venapunctie€135,10
J056*Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef€138,10
J057Kosten implantaat€387,76
J058Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting€12,01
J059Grondig submucosaal reinigen implantaat€28,22
J060*Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat€312,23
   
 f. Mesostructuur 
J070*Plaatsen eerste drukknop€144,11
J071*Plaatsen elke volgende drukknop€42,03
J072*Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak€246,18
J073*Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak€78,06
   
 g. Prothetische behandeling na implantaten 
J080*Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit€618,45
J081*Klikgebit in de onderkaak€402,29
J082*Klikgebit in de bovenkaak€402,29
J083*Omvorming tot klikgebit€120,09
J084*Omvorming tot klikgebit bij staven tussen twee implantaten€156,11
J085*Omvorming tot klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten€180,13
J086*Omvorming tot klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten€210,15
J087Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen twee implantaten€102,07
J088Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen drie of vier implantaten€132,10
J089Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen meer dan vier implantaten€162,12
J180*Gedeeltelijk klikgebit van kunststof€211,20
J181*Gedeeltelijk klikgebit met metalen basis (frame)€394,25
J183*Omvorming van gedeeltelijk kunstgebit of frame tot gedeeltelijk klikgebit€120,09
J184*Uitbreiding gedeeltelijk klikgebit tot (volledig) klikgebit, met afdruk, per kaak€56,32
   
 h. Nazorg implantologie 
J090Specifiek consult nazorg implantologie€66,05
J091Uitgebreid consult nazorg implantologie€108,08
        
 i. Prothetische nazorg 
J100*Opvullen klikgebit zonder staafdemontage€168,12
J101*Opvullen klikgebit met staafdemontage op twee implantaten€210,15
J102*Opvullen klikgebit met staafdemontage op drie of vier implantaten€240,18
J103*Opvullen klikgebit met staafdemontage op meer dan vier implantaten€270,20
J104*Eenvoudige reparatie klikgebit zonder staafdemontage en zonder afdruk€21,12
J105*Reparatie klikgebit zonder staafdemontage€66,05
J106*Reparatie klikgebit met staafdemontage op twee implantaten€126,09
J107*Reparatie klikgebit met staafdemontage op drie of vier implantaten€156,11
J108*Reparatie klikgebit met staafdemontage op meer dan vier implantaten€186,14
J109*Verwijderen en vervangen drukknop€30,02
J110*Opvullen gedeeltelijk klikgebit €168,12
J111*Eenvoudige reparatie gedeeltelijk klikgebit zonder afdruk€21,12
J112*Reparatie gedeeltelijk klikgebit€66,05

Hoofdstuk XIV – Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz (U-codes)

CodeOmschrijvingTarief 
U25*Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten€16,03
U35*Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten€18,50
U05*Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten€18,50

Hoofdstuk XV – Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y-codes)

CodeOmschrijvingTarief 
Y01Informatieverstrekking aan derden, per vijf minuten€16,03
Y02Onderlinge dienstverleningMaximum